Overzicht

Grote praktijkvariatie in profylactische hersenbestralingen bij kleincellige longkanker

  • 19 april 2021

Tussen ziekenhuizen bestaat grote praktijkvariatie in het toepassen van profylactische hersenbestralingen bij kleincellig longcarcinoom. Dat blijkt uit onderzoek van arts-in-opleiding tot radiotherapeut Peter van Rossum (UMC Utrecht) en collega’s.

Bijna de helft van de ruim 10.000 geïncludeerde patiënten kreeg tussen 2010 en 2018 profylactische hersenbestraling. Voor de patiënten met een vergevorderd kankerstadium (stadium III en IV) daalde het aantal bestralingen van 43% naar 35%, voor een vroeg stadium (stadium I en II) daalde dat van 64% naar 50%.

Om het beleid na 2018 te achterhalen, stuurden de onderzoekers een survey naar 65 radiotherapeut-oncologen. Van hen reageerden 41 (63%). Bij een vergevorderd stadium adviseert één op de vijf om altijd profylactisch te bestralen, bijna driekwart antwoordde dat soms te adviseren en de rest zei dat nooit te doen. Voor een vroeg stadium waren die percentages respectievelijk: 54%, 44% en 2%. Volgens Van Rossum laten deze cijfers zien dat een landelijke behandelconsensus hard nodig is.

Lees het onderzoek hier.