Overzicht

Consortium maakt multidisciplinair internationaal onderzoek naar invasief lobulair borstkanker mogelijk

  • 11 maart 2021

Onderzoekers van het UMC Utrecht en KU Leuven hebben met steun van een EU COST-beurs het internationale consortium ‘LOBSTERPOT’ opgericht ter ondersteuning van onderzoek naar invasief lobulair borstkanker (ILC). Aan het project nemen 21 landen deel.

Het consortium is een initiatief van Patrick Derksen (UMC Utrecht) en Christine Desmedt (KU Leuven). De intentie is een platform te creëren waarin wetenschappers en klinische experts op het gebied van ILC samenkomen. Het uiteindelijke doel is deze vorm van terugkerende borstkanker beter te begrijpen, diagnosticeren en te behandelen, zodat de prognose van vrouwen die hieraan lijden beter wordt.

Met de financiële ondersteuning gaat het consortium de komende vier jaar onder meer het Europese multidisciplinair onderzoek naar ILC coördineren, de capaciteit bevorderen middels het opzetten van een unieke biobank, state-of-the-art modellen, een exclusief platform van multi-OMICs en klinische ILC-data die beschikbaar zijn voor de betrokken onderzoeksgroepen.