Medische Oncologie Nummer 7, pp. 36-38
sep 2021, jaargang 24
Medische Oncologie Nr. 7, pp. 36-38
sep 2021, jr. 24
BOM

mFOLFOX6 als tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Lees online

In de hier besproken ABC-06-studie wordt bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom na een follow-up van mediaan 21,7 maanden een statistisch significant langere OS gezien na tweedelijns palliatieve behandeling met mFOLFOX6 plus ACS versus ACS: 6,2 maanden (95%-BI: 5,4-7,6) in de mFOLFOX6-groep versus 5,3 maanden (95%-BI: 4,1-5,8) in de controlegroep (adjusted HR: 0,69 [95% BI: 0,50-0,97]; P = 0,031). De winst in absolute OS is gering (0,9 maanden). Bijwerkingen komen frequent voor, maar zijn in het algemeen hanteerbaar. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cisplatine en gemcitabine bij het irresectabel of gemetastaseerd galwegcarcinoom. Med Oncol 2010;13(5):33-4.
  3. Lamarca A, Palmer DH, Wasan HS, et al; Advanced Biliary Cancer Working Group. Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC 06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2021;22(5):690-701.
BOM

mFOLFOX6 als tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom

Lees online

In de hier besproken ABC-06-studie wordt bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom na een follow-up van mediaan 21,7 maanden een statistisch significant langere OS gezien na tweedelijns palliatieve behandeling met mFOLFOX6 plus ACS versus ACS: 6,2 maanden (95%-BI: 5,4-7,6) in de mFOLFOX6-groep versus 5,3 maanden (95%-BI: 4,1-5,8) in de controlegroep (adjusted HR: 0,69 [95% BI: 0,50-0,97]; P = 0,031). De winst in absolute OS is gering (0,9 maanden). Bijwerkingen komen frequent voor, maar zijn in het algemeen hanteerbaar. Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Cisplatine en gemcitabine bij het irresectabel of gemetastaseerd galwegcarcinoom. Med Oncol 2010;13(5):33-4.
  3. Lamarca A, Palmer DH, Wasan HS, et al; Advanced Biliary Cancer Working Group. Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC 06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol 2021;22(5):690-701.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
1 oktober 2021
E-pubdatum
1 oktober 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.9.127920


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
1 oktober 2021
E-pubdatum
1 oktober 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.9.127920