Redactioneel

Vertrouwen in verantwoorde zorg

Bij de NVMO-ledenvergadering op 21 april jl. lieten internist-oncologen goed zien waartoe ze in staat zijn. Het doorontwikkelen van geneesmiddelenbeoordeling door de commissie BOM, het beoordelen van off-label indicaties door de commissie OOM, de kaders en eisen van kwaliteitsbepalingen en initiatie van het DRUG Access Protocol: dit alles is een goede weerspiegeling van de werkethos van Nederlandse internist-oncologen. Enerzijds staan wij voor het behartigen van de belangen van onze patiënten, anderzijds hebben we ook oog voor de betaalbaarheid van de zorg in het algemeen. Ook het delegeren van specifieke taken naar landelijke werkgroepen, zoals WIN-O niercelcarcinoom, zal de kwaliteit van onze landelijke praktijkvoering verder verbeteren.

Investeren in de kennis van ervaren oncologen zal op macro-economisch niveau de grootste besparing opleveren
Redactioneel

Vertrouwen in verantwoorde zorg

Bij de NVMO-ledenvergadering op 21 april jl. lieten internist-oncologen goed zien waartoe ze in staat zijn. Het doorontwikkelen van geneesmiddelenbeoordeling door de commissie BOM, het beoordelen van off-label indicaties door de commissie OOM, de kaders en eisen van kwaliteitsbepalingen en initiatie van het DRUG Access Protocol: dit alles is een goede weerspiegeling van de werkethos van Nederlandse internist-oncologen. Enerzijds staan wij voor het behartigen van de belangen van onze patiënten, anderzijds hebben we ook oog voor de betaalbaarheid van de zorg in het algemeen. Ook het delegeren van specifieke taken naar landelijke werkgroepen, zoals WIN-O niercelcarcinoom, zal de kwaliteit van onze landelijke praktijkvoering verder verbeteren.

Investeren in de kennis van ervaren oncologen zal op macro-economisch niveau de grootste besparing opleveren
Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.6.127541


Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.6.127541