Medische Oncologie
Jaargang 24

Nummer 5, juni 2021

In dit nummer

Voorwoord
Primum non nocere? p. 4
Jan Willem de Groot
Wetenschap
Neoadjuvant of niet? pp. 16-18
Diana de Veld
Patiëntenzorg
‘Een klacht komt nooit alleen’ pp. 28-30
Maurice Timmermans
Media & Cultuur
Unieke medische verhalen p. 47
Ad Kaptein