Toppublicatie uitgelicht

KEYNOTE-177-STUDIE TOEGELICHT Pembrolizumab geeft superieure progressievrije overleving bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom

Een internationaal consortium van onderzoekers onder leiding van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York vergeleek pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling met standaardchemotherapie bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom.

Referentie
André T, et al. Pembrolizumab in Microsatellite-Instability-High Advanced Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2020 Dec 3;383(23):2207-18.

Meer Toppublicaties online

Op medischeoncologie.nl/toppublicaties vindt u een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften. De toppublicaties zijn geselecteerd door de oncologische studiegroepen DCCG, NVALT, BOOG, WIN-O en DUOS.

Toppublicatie uitgelicht

KEYNOTE-177-STUDIE TOEGELICHT Pembrolizumab geeft superieure progressievrije overleving bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom

Een internationaal consortium van onderzoekers onder leiding van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York vergeleek pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling met standaardchemotherapie bij gemetastaseerd microsatellietinstabiel colorectaal carcinoom.

Referentie
André T, et al. Pembrolizumab in Microsatellite-Instability-High Advanced Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2020 Dec 3;383(23):2207-18.

Meer Toppublicaties online

Op medischeoncologie.nl/toppublicaties vindt u een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke toppublicaties uit internationale oncologische vaktijdschriften. De toppublicaties zijn geselecteerd door de oncologische studiegroepen DCCG, NVALT, BOOG, WIN-O en DUOS.

Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Dr. Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
28 mei 2021
E-pubdatum
31 mei 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.5.127337


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Dr. Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
28 mei 2021
E-pubdatum
31 mei 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.5.127337