Medische Oncologie
Jaargang 24

Nummer 4, mei 2021

In dit nummer

Voorwoord
Nieuwe PASKWIL-criteria p. 4
Machteld Wymenga
BOM Beleidsdocument
‘We hebben de lat hoog gelegd’ pp. 34-36
Astrid Danen
Media & Cultuur
Kanker dichten p. 47
Ad Kaptein