Medische Oncologie Nummer 3, pp. 37-40
apr 2021, jaargang 24
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 37-40
apr 2021, jr. 24
BOM

Avelumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen

Lees online

In de hier besproken JAVELIN Bladder 100-studie wordt bij patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd UCC een statistisch significant langere overleving gezien na onderhoudsbehandeling met avelumab dan na observatie in aansluiting op 4 tot 6 cycli platinumbevattende eerstelijnschemotherapie waarbij er geen sprake was van progressieve ziekte (HR: 0,69 [95%-BI: 0,56-0,86]; P = 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
De positionering van checkpointremming in de lijnen van behandeling van het niet-resectabel of gemetastaseerd UCC zal nog moeten uitkristalliseren.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als tweedelijnsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom. Med Oncol 2017;20(8):43-6.
  2. Powles T, Park SH, Voog E, et al. Avelumab maintenance therapy for advanced or metastatic urothelial carcinoma. N Engl J Med 2020;383(13):1218-30.
BOM

Avelumab als onderhoudsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom van de urinewegen

Lees online

In de hier besproken JAVELIN Bladder 100-studie wordt bij patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd UCC een statistisch significant langere overleving gezien na onderhoudsbehandeling met avelumab dan na observatie in aansluiting op 4 tot 6 cycli platinumbevattende eerstelijnschemotherapie waarbij er geen sprake was van progressieve ziekte (HR: 0,69 [95%-BI: 0,56-0,86]; P = 0,001). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
De positionering van checkpointremming in de lijnen van behandeling van het niet-resectabel of gemetastaseerd UCC zal nog moeten uitkristalliseren.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pembrolizumab als tweedelijnsbehandeling bij het urotheelcelcarcinoom. Med Oncol 2017;20(8):43-6.
  2. Powles T, Park SH, Voog E, et al. Avelumab maintenance therapy for advanced or metastatic urothelial carcinoma. N Engl J Med 2020;383(13):1218-30.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 april 2021
E-pubdatum
23 april 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.4.127146


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 april 2021
E-pubdatum
23 april 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.4.127146