Voorwoord

Geneeskunde volgens Paré

‘Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost’
Ambroise Paré (1510-1590)

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder.

Voorwoord

Geneeskunde volgens Paré

‘Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, maar altijd troost’
Ambroise Paré (1510-1590)

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we gelukkig steeds meer voor patiënten met hersenmetastasen betekenen en stijgt de kwaliteit van zorg. Niettemin hebben deze patiënten behoefte aan goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een integraal onderdeel van de geneeskunde in het algemeen en de medische oncologie in het bijzonder.

Over dit artikel
Auteur
Jan Willem de Groot
Over de auteur

Dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
26 maart 2021
E-pubdatum
29 maart 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.3.126685


Over dit artikel
Auteur
Jan Willem de Groot
Over de auteur

Dr. Jan Willem de Groot, voorzitter redactieraad
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
26 maart 2021
E-pubdatum
29 maart 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.3.126685