Medische Oncologie Nummer 9, pp. 23-27
nov 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 23-27
nov 2020, jr. 23
BOM

Olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron

Lees online

In de hier besproken PROfound-studie, bij patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom en ten minste één mutatie in het BRCA1-, BRCA2- of ATM-gen, toonde onderhoudstherapie met olaparib een statistisch significant langere PFS dan onderhoudstherapie met enzalutamide of abirateron (HR: 0,34 [95%-BI: 0,25-0,47]; P < 0,001). Tijdens het ESMO Virtual Congress 2020 zijn de finale OS-data getoond, waarbij in olaparib-groep de OS van 19,1 maanden was versus 14,7 maanden in de controlegroep (HR: 0,69 [95%-BI: 0,50-0,97]; P = 0,0175). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria.

Referenties

  1. Priestley P, Baber J, Lolkema MP, et al. Pan-cancer whole-genome analyses of metastatic solid tumours. Nature 2019;575(7781):210-6.
  2. Na R, Zheng SL, Han M, et al. Germline mutations in ATM and BRCA1/2 distinguish risk for lethal and indolent prostate cancer and are associated with early age at death. Eur Urol 2017;71(5):740-7.
  3. De Bono JS, Mateo J, Fizazi K, et al. Olaparib for metastatic castration-resistent prostate cancer. N Engl J Med 2020;382(22):2091-102.
  4. De Wit RJ, de Bono RJ, Sternberg CN et al; CARD Investigators. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(26):2506-18.
  5. De Bono JS, Mateo J, Fizazi K, et al. Final overall survival (OS) analysis of PROfound: olaparib vs physician’s choice of enzalutamide or abiraterone in patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) and homologous recombination repair (HRR) gene alterations. Ann of Oncol 2020;31(suppl4):S507-S549.
BOM

Olaparib bij gemetastaseerd castratieresistent BRCA-gemuteerd prostaatcarcinoom na eerdere behandeling met enzalutamide of abirateron

Lees online

In de hier besproken PROfound-studie, bij patiënten met een gemetastaseerd prostaatcarcinoom en ten minste één mutatie in het BRCA1-, BRCA2- of ATM-gen, toonde onderhoudstherapie met olaparib een statistisch significant langere PFS dan onderhoudstherapie met enzalutamide of abirateron (HR: 0,34 [95%-BI: 0,25-0,47]; P < 0,001). Tijdens het ESMO Virtual Congress 2020 zijn de finale OS-data getoond, waarbij in olaparib-groep de OS van 19,1 maanden was versus 14,7 maanden in de controlegroep (HR: 0,69 [95%-BI: 0,50-0,97]; P = 0,0175). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria.

Referenties

  1. Priestley P, Baber J, Lolkema MP, et al. Pan-cancer whole-genome analyses of metastatic solid tumours. Nature 2019;575(7781):210-6.
  2. Na R, Zheng SL, Han M, et al. Germline mutations in ATM and BRCA1/2 distinguish risk for lethal and indolent prostate cancer and are associated with early age at death. Eur Urol 2017;71(5):740-7.
  3. De Bono JS, Mateo J, Fizazi K, et al. Olaparib for metastatic castration-resistent prostate cancer. N Engl J Med 2020;382(22):2091-102.
  4. De Wit RJ, de Bono RJ, Sternberg CN et al; CARD Investigators. Cabazitaxel versus abiraterone or enzalutamide in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2019;381(26):2506-18.
  5. De Bono JS, Mateo J, Fizazi K, et al. Final overall survival (OS) analysis of PROfound: olaparib vs physician’s choice of enzalutamide or abiraterone in patients (pts) with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) and homologous recombination repair (HRR) gene alterations. Ann of Oncol 2020;31(suppl4):S507-S549.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
27 november 2020
E-pubdatum
20 november 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.11.126126


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
27 november 2020
E-pubdatum
20 november 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.11.126126