Medische Oncologie
Jaargang 23

Nummer 8, oktober 2020

In dit nummer

Voorwoord
Anders bekeken p. 4
Jan Willem de Groot
Wetenschap
De kracht van de beroepsgroep pp. 17-18
Frank van Wijck
Wetenschap
Kennisverdieping in Cambridge pp. 20-21
Frank van Wijck
Vereniging
Oncologiedagen 2020 pp. 25-27
Redactie
Media & Cultuur
Ziek-zijn op beeld p. 51
Ad Kaptein
Open podium
Digitale zorg in oncologische context p. 53
Jan Christiaan Huijsman, Cathelijne Ziedses des Plantes

Nummer 8, oktober 2020

In dit nummer

Voorwoord
Anders bekeken p. 4
Jan Willem de Groot
Wetenschap
De kracht van de beroepsgroep pp. 17-18
Frank van Wijck
Wetenschap
Kennisverdieping in Cambridge pp. 20-21
Frank van Wijck
Vereniging
Oncologiedagen 2020 pp. 25-27
Redactie
Media & Cultuur
Ziek-zijn op beeld p. 51
Ad Kaptein
Open podium
Digitale zorg in oncologische context p. 53
Jan Christiaan Huijsman, Cathelijne Ziedses des Plantes