Medische Oncologie
Jaargang 23

Nummer 3, april 2020

In dit nummer

Voorwoord
Donkere wolken p. 4
Derk Jan de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-6
Redactie
Beroepsuitoefening
Oncologie in het coronatijdperk pp. 35-37
Marten Dooper
Beroepsuitoefening
‘We worden strenger’ pp. 37-38
Marten Dooper
Beroepsuitoefening
Indien mogelijk geen checkpointremmers pp. 41-42
Marten Dooper
Media & Cultuur
‘In gratitude’ p. 53
Ad Kaptein

Nummer 3, april 2020

In dit nummer

Voorwoord
Donkere wolken p. 4
Derk Jan de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-6
Redactie
Beroepsuitoefening
Oncologie in het coronatijdperk pp. 35-37
Marten Dooper
Beroepsuitoefening
‘We worden strenger’ pp. 37-38
Marten Dooper
Beroepsuitoefening
Indien mogelijk geen checkpointremmers pp. 41-42
Marten Dooper
Media & Cultuur
‘In gratitude’ p. 53
Ad Kaptein