Medische Oncologie
Jaargang 23

Nummer 2, maart 2020

In dit nummer

Voorwoord
Nare dromen p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Beroepsuitoefening
Beter doorbehandelen dan Stop & Go pp. 14-16
Marten Dooper
Media & Cultuur
Een reis om mijn schedel p. 43
Ad Kaptein