Medische Oncologie
Jaargang 23

Nummer 10, december 2020

In dit nummer

Voorwoord
Onbekende ontwikkelingen? p. 4
Geert-Jan Creemers
Redactioneel
Onbewust onbekwaam? p. 8
Redactieraad
Vereniging
Op weg naar cieBOM 2.0 pp. 10-11
Kees Vermeer
Toppublicatie uitgelicht
Top of flop: hoe selecteer je een toppublicatie? pp. 18-19
Diana de Veld
Media & Cultuur
De krab op de achterbank p. 63
Ad Kaptein
Open podium
Gun jonge klaren hun carrièrestart p. 65
Foppie de Boer, Nienke de Glas

Nummer 10, december 2020

In dit nummer

Voorwoord
Onbekende ontwikkelingen? p. 4
Geert-Jan Creemers
Redactioneel
Onbewust onbekwaam? p. 8
Redactieraad
Vereniging
Op weg naar cieBOM 2.0 pp. 10-11
Kees Vermeer
Toppublicatie uitgelicht
Top of flop: hoe selecteer je een toppublicatie? pp. 18-19
Diana de Veld
Media & Cultuur
De krab op de achterbank p. 63
Ad Kaptein
Open podium
Gun jonge klaren hun carrièrestart p. 65
Foppie de Boer, Nienke de Glas