Medische Oncologie
Jaargang 22

Nummer 8, oktober 2019

In dit nummer

Voorwoord
Nederlandse successen p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
Alleen betalen bij gewenst effect? pp. 12-14
Pieter van Megchelen
Media & Cultuur
De bedrogene p. 55
Ad Kaptein

Nummer 8, oktober 2019

In dit nummer

Voorwoord
Nederlandse successen p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
Alleen betalen bij gewenst effect? pp. 12-14
Pieter van Megchelen
Media & Cultuur
De bedrogene p. 55
Ad Kaptein