Column

Perifere stage: go or no-go?

Vanuit aios medische oncologie in den lande is er een groeiende wens om tijdens het aandachtsgebied ook een deel van de stage in een perifeer ziekenhuis te doen. In een aantal opleidingscentra is dit een mogelijkheid. Een vaak genoemd voordeel is de veelheid tumortypen en daarmee een betere weerspiegeling van de totale populatie oncologiepatiënten. Daarnaast biedt een dergelijke stage de mogelijkheid tot verdere verdieping in de oudere patiënt met kanker. Er wordt aanvullend kennisgemaakt met de andere zaken die spelen in een perifeer centrum, bijvoorbeeld financiële aangelegenheden rondom oncologische behandelingen. En tot slot is het natuurlijk een fijne kennismaking met een eventueel toekomstige werkgever. In Medische Oncologie nummer 8 van 2018 wordt besproken dat ook medisch specialisten gemotiveerd zijn om aios medische oncologie een perifere stage te bieden.

Column

Perifere stage: go or no-go?

Vanuit aios medische oncologie in den lande is er een groeiende wens om tijdens het aandachtsgebied ook een deel van de stage in een perifeer ziekenhuis te doen. In een aantal opleidingscentra is dit een mogelijkheid. Een vaak genoemd voordeel is de veelheid tumortypen en daarmee een betere weerspiegeling van de totale populatie oncologiepatiënten. Daarnaast biedt een dergelijke stage de mogelijkheid tot verdere verdieping in de oudere patiënt met kanker. Er wordt aanvullend kennisgemaakt met de andere zaken die spelen in een perifeer centrum, bijvoorbeeld financiële aangelegenheden rondom oncologische behandelingen. En tot slot is het natuurlijk een fijne kennismaking met een eventueel toekomstige werkgever. In Medische Oncologie nummer 8 van 2018 wordt besproken dat ook medisch specialisten gemotiveerd zijn om aios medische oncologie een perifere stage te bieden.

Over dit artikel
Auteur
Een aios medische oncologie
Printdatum
6 september 2019
E-pubdatum
9 september 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Een aios medische oncologie
Printdatum
6 september 2019
E-pubdatum
9 september 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763