Medische Oncologie
Jaargang 22

Nummer 6, augustus 2019

In dit nummer

Voorwoord
Oliedom p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Column
Perifere stage: go or no-go? p. 9
Een aios medische oncologie
Beroepsuitoefening
Resultaten peiling normuren pp. 12-14
Redactie
Wetenschap
Post-ASCO 2019 pp. 20-23
Raymon Heemskerk
Media & Cultuur
De dood van een imker p. 47
Ad Kaptein

Nummer 6, augustus 2019

In dit nummer

Voorwoord
Oliedom p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Column
Perifere stage: go or no-go? p. 9
Een aios medische oncologie
Beroepsuitoefening
Resultaten peiling normuren pp. 12-14
Redactie
Wetenschap
Post-ASCO 2019 pp. 20-23
Raymon Heemskerk
Media & Cultuur
De dood van een imker p. 47
Ad Kaptein