Medische Oncologie
Jaargang 22

Nummer 4, juni 2019

In dit nummer

Voorwoord
‘Onzinzorg’ p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-6
Redactie
Wetenschap
Nieuwe fase voor CPCT pp. 34-36
Els van den Brink
Media & Cultuur
Kankerpaviljoen p. 75
Ad Kaptein

Nummer 4, juni 2019

In dit nummer

Voorwoord
‘Onzinzorg’ p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-6
Redactie
Wetenschap
Nieuwe fase voor CPCT pp. 34-36
Els van den Brink
Media & Cultuur
Kankerpaviljoen p. 75
Ad Kaptein