Medische Oncologie Nummer 2, pp. 10-12
apr 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 10-12
apr 2019, jr. 22
Kwaliteit

NUT PIJNMETING STAAT NIET IN VERHOUDING TOT REGISTRATIELAST Discussie over verplichte pijnmeting

Sinds begin 2018 zijn internist-oncologen verplicht om patiënten bij elk consult te (laten) vragen hoeveel pijn ze ervaren en dit met een getalsmatige score te registreren in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De verplichting, die het resultaat is van een nieuwe indicatorset van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), roept onder internist-oncologen veel weerstand op.

Dr. Djura Piersma: ‘Ik denk dat zo’n pijnmeting goed werkt bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en bij wie je bijvoorbeeld morfine moet instellen, maar niet bij poliklinische bezoeken waar je mensen maar eens in de zoveel weken ziet’

Referentie

  1. Te Boveldt N, Vernooij-Dassen M, Besse K, et al. Adaptation of an evidence-based clinical practice guideline in cancer pain management by medical oncologists: a case vignette study. Support Care Cancer 2015;23(5):1409-20.
Kwaliteit

NUT PIJNMETING STAAT NIET IN VERHOUDING TOT REGISTRATIELAST Discussie over verplichte pijnmeting

Sinds begin 2018 zijn internist-oncologen verplicht om patiënten bij elk consult te (laten) vragen hoeveel pijn ze ervaren en dit met een getalsmatige score te registreren in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De verplichting, die het resultaat is van een nieuwe indicatorset van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), roept onder internist-oncologen veel weerstand op.

Dr. Djura Piersma: ‘Ik denk dat zo’n pijnmeting goed werkt bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en bij wie je bijvoorbeeld morfine moet instellen, maar niet bij poliklinische bezoeken waar je mensen maar eens in de zoveel weken ziet’

Referentie

  1. Te Boveldt N, Vernooij-Dassen M, Besse K, et al. Adaptation of an evidence-based clinical practice guideline in cancer pain management by medical oncologists: a case vignette study. Support Care Cancer 2015;23(5):1409-20.
Over dit artikel
Auteur
Els van den Brink
Over de auteur

Dr. Els van den Brink, wetenschapsjournalist

Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Els van den Brink
Over de auteur

Dr. Els van den Brink, wetenschapsjournalist

Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763