Medische Oncologie
Jaargang 22

Nummer 2, april 2019

In dit nummer

Voorwoord
Een kopje koffie p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Column
Zorg voor wetenschap p. 7
Karlijn van Rooijen
Media & Cultuur
De dood van Ivan lljitsj p. 67
Ad Kaptein

Nummer 2, april 2019

In dit nummer

Voorwoord
Een kopje koffie p. 4
Haiko Bloemendal
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Column
Zorg voor wetenschap p. 7
Karlijn van Rooijen
Media & Cultuur
De dood van Ivan lljitsj p. 67
Ad Kaptein