Medische Oncologie Nummer 10, pp. 31-34
dec 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 10, pp. 31-34
dec 2019, jr. 22
BOM

Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Lees online

In de hier besproken KEYNOTE-040-studie wordt bij patiënten met een gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied en progressie tijdens of na platinumbevattende chemotherapie een statistisch significant langere overleving gezien na palliatieve behandeling met pembrolizumab dan na standaardbehandeling (HR: 0,80 [95%-BI: 0,65-0,98]; P = 0,0161). Dit resultaat voldoet niet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
In een vooraf gespecificeerde subgroep van patiënten met een PD-L1-expressie van 50 procent of hoger volgens de TPS was de HR voor overlijden 0,53 (95%-BI: 0,35-0,81; P = 0,0014). De mediane OS in deze subgroep bedroeg 11,6 maanden (95%-BI: 8,3-19,5) in de pembrolizumab-groep en 6,6 maanden (95%-BI: 4,8-9,2) in de controlegroep. De resultaten van deze subgroep voldoen wel aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Engl J Med 2008;359(11):1116-27.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2017;20(5):47-50.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Update: nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2018;21(5):53-5.
  4. Cohen EEW, Soulières D, Le Tourneau C, et al; KEYNOTE-040 investigators. Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;393(10167):156-67.
BOM

Pembrolizumab bij gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied

Lees online

In de hier besproken KEYNOTE-040-studie wordt bij patiënten met een gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied en progressie tijdens of na platinumbevattende chemotherapie een statistisch significant langere overleving gezien na palliatieve behandeling met pembrolizumab dan na standaardbehandeling (HR: 0,80 [95%-BI: 0,65-0,98]; P = 0,0161). Dit resultaat voldoet niet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.
In een vooraf gespecificeerde subgroep van patiënten met een PD-L1-expressie van 50 procent of hoger volgens de TPS was de HR voor overlijden 0,53 (95%-BI: 0,35-0,81; P = 0,0014). De mediane OS in deze subgroep bedroeg 11,6 maanden (95%-BI: 8,3-19,5) in de pembrolizumab-groep en 6,6 maanden (95%-BI: 4,8-9,2) in de controlegroep. De resultaten van deze subgroep voldoen wel aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Vermorken JB, Mesia R, Rivera F, et al. Platinum-based chemotherapy plus cetuximab in head and neck cancer. N Engl J Med 2008;359(11):1116-27.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2017;20(5):47-50.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Update: nivolumab bij gerecidiveerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied. Med Oncol 2018;21(5):53-5.
  4. Cohen EEW, Soulières D, Le Tourneau C, et al; KEYNOTE-040 investigators. Pembrolizumab versus methotrexate, docetaxel, or cetuximab for recurrent or metastatic head-and-neck squamous cell carcinoma (KEYNOTE-040): a randomised, open-label, phase 3 study. Lancet 2019;393(10167):156-67.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 december 2019
E-pubdatum
20 december 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 december 2019
E-pubdatum
20 december 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763