Medische Oncologie Nummer 1, pp. 52-54
feb 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 52-54
feb 2019, jr. 22
Promotie

OPTIMALE BEHANDELSTRATEGIEËN MET FLUOROPYRIMIDINES BIJ GEMETASTASEERD COLORECTAAL CARCINOOM S-1 veilig alternatief voor capecitabine

Bij ongeveer driekwart van de patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom treedt bij gebruik van capecitabine het hand-voetsyndroom op, en 6 procent ervaart cardiotoxiciteit. Robert Jan Kwakman toonde in zijn promotieonderzoek aan dat het bij dergelijke ernstige bijwerkingen door gebruik van capecitabine bij gemetastaseerd coloncarcinoom mogelijk is om veilig te switchen naar S-1.

'Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke patiënten baat kunnen hebben bij trifluridine/tipiracil en welke niet'
Promotie

OPTIMALE BEHANDELSTRATEGIEËN MET FLUOROPYRIMIDINES BIJ GEMETASTASEERD COLORECTAAL CARCINOOM S-1 veilig alternatief voor capecitabine

Bij ongeveer driekwart van de patiënten met gemetastaseerd coloncarcinoom treedt bij gebruik van capecitabine het hand-voetsyndroom op, en 6 procent ervaart cardiotoxiciteit. Robert Jan Kwakman toonde in zijn promotieonderzoek aan dat het bij dergelijke ernstige bijwerkingen door gebruik van capecitabine bij gemetastaseerd coloncarcinoom mogelijk is om veilig te switchen naar S-1.

'Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke patiënten baat kunnen hebben bij trifluridine/tipiracil en welke niet'
Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
11 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Kees Vermeer
Over de auteur

Kees Vermeer, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
11 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763