Medische Oncologie Nummer 1, pp. 14-16
feb 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 14-16
feb 2019, jr. 22
Patiëntenzorg

NFK-ENQUÊTE TOONT ONBEANTWOORDE ZORGVRAAG Ongeneeslijk zieke patiënt soms tussen wal en schip

Lees online

Een vragenlijstonderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft als belangrijkste uitkomst dat een kwart van de ongeneeslijk zieke kankerpatiënten niet door het ziekenhuis verder geholpen is, terwijl een meerderheid daar wel behoefte aan had gehad. Patiënten missen onder meer een vast aanspreekpunt, steun voor hun naasten en informatie/advies bij psychische klachten.

Dorien Tange: ‘Het kan al voldoende zijn als een zorgverlener aangeeft dat hij bereid is om hierover te praten met de patiënt op het moment dat deze hier behoefte aan heeft’

Referenties

  1. Wieldraaijer T, Duineveld L, Donkervoort S, et al. Voorkeur voor hulpverlener na behandeling van colorectaal carcinoom. Huisarts & Wetenschap, 19 november 2018.
  2. Van den Bosch, H. Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde. Medisch Contact, 25 juni 2014.

Meer informatie

Geregeld worden nieuwe vragenlijsten voor kankerpatiënten geplaatst www.doneerjeervaring.nl. Op deze NFK-website worden tevens resultaten van de uitvragen gepubliceerd.

Patiëntenzorg

NFK-ENQUÊTE TOONT ONBEANTWOORDE ZORGVRAAG Ongeneeslijk zieke patiënt soms tussen wal en schip

Een vragenlijstonderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft als belangrijkste uitkomst dat een kwart van de ongeneeslijk zieke kankerpatiënten niet door het ziekenhuis verder geholpen is, terwijl een meerderheid daar wel behoefte aan had gehad. Patiënten missen onder meer een vast aanspreekpunt, steun voor hun naasten en informatie/advies bij psychische klachten.

Dorien Tange: ‘Het kan al voldoende zijn als een zorgverlener aangeeft dat hij bereid is om hierover te praten met de patiënt op het moment dat deze hier behoefte aan heeft’

Referenties

  1. Wieldraaijer T, Duineveld L, Donkervoort S, et al. Voorkeur voor hulpverlener na behandeling van colorectaal carcinoom. Huisarts & Wetenschap, 19 november 2018.
  2. Van den Bosch, H. Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde. Medisch Contact, 25 juni 2014.

Meer informatie

Geregeld worden nieuwe vragenlijsten voor kankerpatiënten geplaatst www.doneerjeervaring.nl. Op deze NFK-website worden tevens resultaten van de uitvragen gepubliceerd.

Over dit artikel
Auteur
Twan van Venrooij
Over de auteur

Twan van Venrooij, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
11 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Twan van Venrooij
Over de auteur

Twan van Venrooij, wetenschapsjournalist

Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
11 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763