Medische Oncologie Nummer 6, pp. 42-43
okt 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 6, pp. 42-43
okt 2018, jr. 21
Kwaliteit

Beslisboom voor intraveneuze toegang

Intraveneuze medicatie kan op verschillende manieren worden toegediend. De keuze hangt daarbij af van de eigenschappen van het medicijn, de frequentie en duur van de toediening en de vaatgesteldheid bij de patiënt.

Kwaliteit

Beslisboom voor intraveneuze toegang

Intraveneuze medicatie kan op verschillende manieren worden toegediend. De keuze hangt daarbij af van de eigenschappen van het medicijn, de frequentie en duur van de toediening en de vaatgesteldheid bij de patiënt.

Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 september 2018
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 september 2018
ISSN online
2405-4763