Medische Oncologie Nummer 2, pp. 29-32
apr 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 29-32
apr 2018, jr. 21
BOM

Eribuline bij gemetastaseerd wekedelensarcoom na twee eerdere lijnen systeembehandeling

Lees online

Bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd intermediair of hooggradig liposarcoom met ziekteprogressie na eerdere therapie met ten minste 2 lijnen systeembehandeling, waaronder ten minste een antracycline, geeft behandeling met eribuline een significante verlenging van het primaire eindpunt overleving van 7,2 maanden (15,8 versus 8,4 maanden; HR: 0,51; 95%-BI: 0,35-0,75). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Eribuline bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2011;14(6):28-31.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al. NVMO-commissie BOM. Eribuline als tweedelijns behandeling bij het gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):39-42.
  3. Schöffski P, Chawla S, Maki RG, et al. Eribulin versus dacarbazine in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma: a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet 2016;387(10028):1629-37.
  4. Demetri GD, Schöffski P, Grignani G, et al. Activity of eribulin in patients with advanced liposarcoma demonstrated in a subgroup analysis from a randomized phase III study of eribulin versus dacarbazine. J Clin Oncol 2017;35(30):3433-9.
BOM

Eribuline bij gemetastaseerd wekedelensarcoom na twee eerdere lijnen systeembehandeling

Lees online

Bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd intermediair of hooggradig liposarcoom met ziekteprogressie na eerdere therapie met ten minste 2 lijnen systeembehandeling, waaronder ten minste een antracycline, geeft behandeling met eribuline een significante verlenging van het primaire eindpunt overleving van 7,2 maanden (15,8 versus 8,4 maanden; HR: 0,51; 95%-BI: 0,35-0,75). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Eribuline bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2011;14(6):28-31.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al. NVMO-commissie BOM. Eribuline als tweedelijns behandeling bij het gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):39-42.
  3. Schöffski P, Chawla S, Maki RG, et al. Eribulin versus dacarbazine in previously treated patients with advanced liposarcoma or leiomyosarcoma: a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial. Lancet 2016;387(10028):1629-37.
  4. Demetri GD, Schöffski P, Grignani G, et al. Activity of eribulin in patients with advanced liposarcoma demonstrated in a subgroup analysis from a randomized phase III study of eribulin versus dacarbazine. J Clin Oncol 2017;35(30):3433-9.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
16 maart 2018
E-pubdatum
19 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
16 maart 2018
E-pubdatum
19 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763