Richtlijn

VOORKEUR VOOR UPFRONT DOCETAXEL BIJ PATIËNT MET NIEUW GEDIAGNOSTISEERD GEMETASTASEERD HORMOONGEVOELIG PROSTAATCARCINOOM Advies landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom

Aansluitend op nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van het gemetastaseerd prostaatcarcinoom en een actueel advies van de commissie BOM raadt de landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom aan om enkele overwegingen mee te nemen in het multidisciplinair overleg.

Richtlijn

VOORKEUR VOOR UPFRONT DOCETAXEL BIJ PATIËNT MET NIEUW GEDIAGNOSTISEERD GEMETASTASEERD HORMOONGEVOELIG PROSTAATCARCINOOM Advies landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom

Aansluitend op nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van het gemetastaseerd prostaatcarcinoom en een actueel advies van de commissie BOM raadt de landelijke richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom aan om enkele overwegingen mee te nemen in het multidisciplinair overleg.

Over dit artikel
Auteurs
Juleon Coenen, Jourik Gietema, Theo de Reijke
Over de auteurs

J.L.L.M. Coenen, internist-oncoloog, Isala, Zwolle (lid richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom);
Prof. dr. J.A. Gietema, internist-oncoloog, UMC Groningen (lid richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom);
Prof. dr. Th.M. de Reijke, uroloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (voorzitter richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom)

Printdatum
19 maart 2018
E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
Juleon Coenen, Jourik Gietema, Theo de Reijke
Over de auteurs

J.L.L.M. Coenen, internist-oncoloog, Isala, Zwolle (lid richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom);
Prof. dr. J.A. Gietema, internist-oncoloog, UMC Groningen (lid richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom);
Prof. dr. Th.M. de Reijke, uroloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (voorzitter richtlijnwerkgroep Prostaatcarcinoom)

Printdatum
19 maart 2018
E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763