Medische Oncologie Nummer 2, pp. 25-27
apr 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 25-27
apr 2018, jr. 21
Wetenschap

UITKOMSTEN VAN PROSPECTIEVE, GERANDOMISEERDE STUDIE NODIG 177Lu-PSMA-therapie: hoopvol, maar nog niet uitontwikkeld

Voor patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom dient zich een nieuwe behandeloptie aan: 177Lu-PSMA-therapie. De eerste resultaten met dit radiofarmacon zijn veelbelovend. Hoe de behandeling het best kan worden vormgegeven en wat dan de klinische resultaten ervan zijn, is echter nog niet duidelijk. Het ontbreekt nog aan gerandomiseerde, prospectieve studies.

Dr. André Bergman: ‘Hopelijk lukt het om een prospectieve studie op te zetten die patiënten randomiseert tegen de huidige, reguliere behandelopties’
Wetenschap

UITKOMSTEN VAN PROSPECTIEVE, GERANDOMISEERDE STUDIE NODIG 177Lu-PSMA-therapie: hoopvol, maar nog niet uitontwikkeld

Voor patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom dient zich een nieuwe behandeloptie aan: 177Lu-PSMA-therapie. De eerste resultaten met dit radiofarmacon zijn veelbelovend. Hoe de behandeling het best kan worden vormgegeven en wat dan de klinische resultaten ervan zijn, is echter nog niet duidelijk. Het ontbreekt nog aan gerandomiseerde, prospectieve studies.

Dr. André Bergman: ‘Hopelijk lukt het om een prospectieve studie op te zetten die patiënten randomiseert tegen de huidige, reguliere behandelopties’
Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
19 maart 2018
E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
19 maart 2018
E-pubdatum
22 maart 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763