Medische Oncologie
Jaargang 21

Nummer 9, december 2018

In dit nummer

Voorwoord
Elke medaille heeft een keerzijde p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-8
Redactie
Redactioneel
Help! Brand! p. 13
Redactie
Maatschappij
KWF zet zich in voor een rookvrije generatie pp. 22-23
Jan Hein van Dierendonck
Richtlijn, BOM Beleidsdocument
Adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom p. 57
Fons van den Eertwegh

Nummer 9, december 2018

In dit nummer

Voorwoord
Elke medaille heeft een keerzijde p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-8
Redactie
Redactioneel
Help! Brand! p. 13
Redactie
Maatschappij
KWF zet zich in voor een rookvrije generatie pp. 22-23
Jan Hein van Dierendonck
Richtlijn, BOM Beleidsdocument
Adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom p. 57
Fons van den Eertwegh