Medische Oncologie Nummer 8, pp. 20-22
nov 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 8, pp. 20-22
nov 2018, jr. 21
Wetenschap

ERVOOR ZORGEN DAT VERGOEDING IN ORDE KOMT Nieuwe NVMO-commissie voor offlabel-indicaties

Om het offlabel-gebruik van een oncologisch geneesmiddel vergoed te krijgen, moet de beroepsgroep bij Zorgverzekeraars Nederland aantonen dat dit offlabelgebruik volgens “de stand der wetenschap en praktijk” toegevoegde waarde heeft. Een nieuwe NVMO-commissie in oprichting onder voorzitterschap van internist-oncoloog dr. Metin Tascilar (Isala) gaat zich vanaf nu hiermee bezighouden.1

Dr. Metin Tascilar: ‘Het is de bedoeling dat de commissie de lopende aanvragen publiceert op de NVMO-website en hier natuurlijk ook de uitkomst van de aanvraag bekendmaakt’

Voetnoten

  1. Ten tijde van het tot stand komen van dit nummer van Medische Oncologie was nog niet bekend of de NVMO-leden hun officiële instemming zouden geven voor de instelling en opdracht van deze nieuwe commissie. De stemming hierover heeft plaatsgevonden tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO op 16 november 2018.
  2. Het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (www.patientengeneesmiddel.nl) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de behoeften van patiënten die geneesmiddelen gebruiken in kaart te brengen en zorgverleners te stimuleren om patiënten te ondersteunen bij keuzes en beslissingen ten aanzien van medicatie.
Wetenschap

ERVOOR ZORGEN DAT VERGOEDING IN ORDE KOMT Nieuwe NVMO-commissie voor offlabel-indicaties

Om het offlabel-gebruik van een oncologisch geneesmiddel vergoed te krijgen, moet de beroepsgroep bij Zorgverzekeraars Nederland aantonen dat dit offlabelgebruik volgens “de stand der wetenschap en praktijk” toegevoegde waarde heeft. Een nieuwe NVMO-commissie in oprichting onder voorzitterschap van internist-oncoloog dr. Metin Tascilar (Isala) gaat zich vanaf nu hiermee bezighouden.1

Dr. Metin Tascilar: ‘Het is de bedoeling dat de commissie de lopende aanvragen publiceert op de NVMO-website en hier natuurlijk ook de uitkomst van de aanvraag bekendmaakt’

Voetnoten

  1. Ten tijde van het tot stand komen van dit nummer van Medische Oncologie was nog niet bekend of de NVMO-leden hun officiële instemming zouden geven voor de instelling en opdracht van deze nieuwe commissie. De stemming hierover heeft plaatsgevonden tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO op 16 november 2018.
  2. Het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel (www.patientengeneesmiddel.nl) is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de behoeften van patiënten die geneesmiddelen gebruiken in kaart te brengen en zorgverleners te stimuleren om patiënten te ondersteunen bij keuzes en beslissingen ten aanzien van medicatie.
Over dit artikel
Auteur
Maarten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 november 2018
E-pubdatum
26 november 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Maarten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 november 2018
E-pubdatum
26 november 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763