Medische Oncologie
Jaargang 21

Nummer 7, november 2018

In dit nummer

Voorwoord
Grondslag voor verandering p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Opinie
Onnodige chemotherapie bij mammacarcinoom door negatief besluit Zorginstituut Nederland over MammaPrint p. 6
Paul van Diest, Desiree van den Bongard, Paulien Evers, Patricia Hugen, Marjolein Smidt, Gabe Sonke
Opinie
Dokter blijven p. 11
Marissa Cloos­-van Balen

Nummer 7, november 2018

In dit nummer

Voorwoord
Grondslag voor verandering p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Opinie
Onnodige chemotherapie bij mammacarcinoom door negatief besluit Zorginstituut Nederland over MammaPrint p. 6
Paul van Diest, Desiree van den Bongard, Paulien Evers, Patricia Hugen, Marjolein Smidt, Gabe Sonke
Opinie
Dokter blijven p. 11
Marissa Cloos­-van Balen