Medische Oncologie Nummer 9, pp. 47-48
dec 2017, jaargang 20
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 47-48
dec 2017, jr. 20
Wetenschap

INGEZONDEN Reactie op ingezonden stuk over protonentherapie bij specifieke groep kinderen in Maastricht

Wij danken prof. dr. Liesbeth Boersma en haar collega’s voor de positieve reacties op het artikel in dit tijdschrift over de introductie van protonentherapie in Nederland. In hun ingezonden brief benadrukken zij terecht dat het voor de kwaliteit van de zorg voor kinderen met kanker van groot belang is dat deze zorg wordt geconcentreerd en dat dit ook geldt voor de concentratie van de kinderradiotherapie. Tegelijkertijd pleiten zij er ook voor om een uitzondering te maken voor ‘niet-complexe’ protonentherapie bij kinderen – door hen gedefinieerd als protonentherapie waarbij geen narcose nodig is en waarbij protonentherapie niet wordt gecombineerd met systemische behandeling. Wij zijn het hier niet mee eens.

Wetenschap

INGEZONDEN Reactie op ingezonden stuk over protonentherapie bij specifieke groep kinderen in Maastricht

Wij danken prof. dr. Liesbeth Boersma en haar collega’s voor de positieve reacties op het artikel in dit tijdschrift over de introductie van protonentherapie in Nederland. In hun ingezonden brief benadrukken zij terecht dat het voor de kwaliteit van de zorg voor kinderen met kanker van groot belang is dat deze zorg wordt geconcentreerd en dat dit ook geldt voor de concentratie van de kinderradiotherapie. Tegelijkertijd pleiten zij er ook voor om een uitzondering te maken voor ‘niet-complexe’ protonentherapie bij kinderen – door hen gedefinieerd als protonentherapie waarbij geen narcose nodig is en waarbij protonentherapie niet wordt gecombineerd met systemische behandeling. Wij zijn het hier niet mee eens.

Over dit artikel
Auteurs
Hans Langendijk, Rob Pieters, Robbert Tersteeg, Marianne Naafs-Wilstra
Over de auteurs

Prof. dr. Hans Langendijk, prof. dr. Rob Pieters, dr. Robbert Tersteeg, Marianne Naafs-Wilstra

Printdatum
19 december 2017
E-pubdatum
22 december 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
Hans Langendijk, Rob Pieters, Robbert Tersteeg, Marianne Naafs-Wilstra
Over de auteurs

Prof. dr. Hans Langendijk, prof. dr. Rob Pieters, dr. Robbert Tersteeg, Marianne Naafs-Wilstra

Printdatum
19 december 2017
E-pubdatum
22 december 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763