Redactioneel

HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?

De OVHIPEC-studie was een van de Nederlandse studies die dit jaar in Chicago werden gepresenteerd. In deze studie is het effect van de combinatie van interval-debulking met HIPEC onderzocht in de primaire behandeling van stadium III ovariumcarcinoom. De studie toont een significant betere progressievrije overleving (PFS) en een betere totale overleving (OS) voor de groep die tijdens de interval-debulking een HIPEC-behandeling kreeg, zonder toename van toxiciteit.

Over de implicaties van de studie werd in Chicago maar weinig gerept, terwijl hier in Nederland al wordt gesproken over het herzien van de richtlijn
Redactioneel

HIPEC een Nederlandse hype bij ovariumcarcinoom?

De OVHIPEC-studie was een van de Nederlandse studies die dit jaar in Chicago werden gepresenteerd. In deze studie is het effect van de combinatie van interval-debulking met HIPEC onderzocht in de primaire behandeling van stadium III ovariumcarcinoom. De studie toont een significant betere progressievrije overleving (PFS) en een betere totale overleving (OS) voor de groep die tijdens de interval-debulking een HIPEC-behandeling kreeg, zonder toename van toxiciteit.

Over de implicaties van de studie werd in Chicago maar weinig gerept, terwijl hier in Nederland al wordt gesproken over het herzien van de richtlijn
Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
18 september 2017
E-pubdatum
21 september 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactieraad
Over de auteur

Redactieraad Medische Oncologie
redactie@medischeoncologie.nl

Printdatum
18 september 2017
E-pubdatum
21 september 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763