Medische Oncologie
Jaargang 20

Nummer 6, oktober 2017

In dit nummer

Voorwoord
Gezondheid(szorg) van ons allemaal p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
PodiumT: maak taboes bespreekbaar pp. 44-47
Pieter van Megchelen

Nummer 6, oktober 2017

In dit nummer

Voorwoord
Gezondheid(szorg) van ons allemaal p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
PodiumT: maak taboes bespreekbaar pp. 44-47
Pieter van Megchelen