Medische Oncologie Nummer 5, pp. 52-54
jul 2017, jaargang 20
Medische Oncologie Nr. 5, pp. 52-54
jul 2017, jr. 20
Promotie

PATIËNTEN ERVAREN BARRIÈRES BIJ HET UITEN VAN ZORGEN TIJDENS CONSULT ‘Emotie en informatie beïnvloeden elkaar’

Niet alle oncologiepatiënten kunnen hun zorgen over psychosociale aspecten goed uiten tijdens gesprekken met hun zorgverlener. Promovenda Kim Brandes bracht in kaart welke barrières patiënten daarbij ervaren. Uit haar onderzoek blijkt dat voor patiënten zorgen en emoties niet los te koppelen zijn van informatievoorziening. Communicatiehulpmiddelen kunnen ondersteuning bieden bij het uiten van hun zorgen.

‘In de literatuur worden zorgen ook beschreven als emoties, terwijl patiënten zorgen veelal koppelen aan informatievoorziening’
Promotie

PATIËNTEN ERVAREN BARRIÈRES BIJ HET UITEN VAN ZORGEN TIJDENS CONSULT ‘Emotie en informatie beïnvloeden elkaar’

Niet alle oncologiepatiënten kunnen hun zorgen over psychosociale aspecten goed uiten tijdens gesprekken met hun zorgverlener. Promovenda Kim Brandes bracht in kaart welke barrières patiënten daarbij ervaren. Uit haar onderzoek blijkt dat voor patiënten zorgen en emoties niet los te koppelen zijn van informatievoorziening. Communicatiehulpmiddelen kunnen ondersteuning bieden bij het uiten van hun zorgen.

‘In de literatuur worden zorgen ook beschreven als emoties, terwijl patiënten zorgen veelal koppelen aan informatievoorziening’
Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist

Printdatum
10 juli 2017
E-pubdatum
13 juli 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Astrid Danen
Over de auteur

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist

Printdatum
10 juli 2017
E-pubdatum
13 juli 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763