BOM

Advies NABON en NVMO betreffende toepassing palbociclib bij mammacarcinoom

Lees online

De commissie BOM heeft palbociclib beoordeeld voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn en geconcludeerd dat de resultaten van beide studies voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Daarmee is het voor artsen en patiënten de vraag of palbociclib het best kan worden toegepast in de eerste lijn of de tweede lijn. (...)

Na zorgvuldige beoordeling van de gepubliceerde data komen NABON en NVMO tot de conclusie dat palbociclib in combinatie met fulvestrant van toegevoegde waarde kan zijn in de eerste lijn bij patiënten met hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom die metastasen hebben ontwikkeld tijdens of binnen 12 maanden na beëindigen van de adjuvante behandeling met een niet-steroïdale aromataseremmer of in hogere lijn bij patiënten die progressief zijn op behandeling met een niet-steroïdale aromataseremmer voor gemetastaseerde ziekte.

BOM

Advies NABON en NVMO betreffende toepassing palbociclib bij mammacarcinoom

Lees online

De commissie BOM heeft palbociclib beoordeeld voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn en geconcludeerd dat de resultaten van beide studies voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Daarmee is het voor artsen en patiënten de vraag of palbociclib het best kan worden toegepast in de eerste lijn of de tweede lijn. (...)

Na zorgvuldige beoordeling van de gepubliceerde data komen NABON en NVMO tot de conclusie dat palbociclib in combinatie met fulvestrant van toegevoegde waarde kan zijn in de eerste lijn bij patiënten met hormoonreceptorpositief, HER2-negatief mammacarcinoom die metastasen hebben ontwikkeld tijdens of binnen 12 maanden na beëindigen van de adjuvante behandeling met een niet-steroïdale aromataseremmer of in hogere lijn bij patiënten die progressief zijn op behandeling met een niet-steroïdale aromataseremmer voor gemetastaseerde ziekte.

Over dit artikel
Auteurs
NABON, NVMO
Printdatum
10 februari 2017
E-pubdatum
13 februari 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
NABON, NVMO
Printdatum
10 februari 2017
E-pubdatum
13 februari 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763