Medische Oncologie Nummer 5, pp. 29-31
jul 2016, jaargang 19
Medische Oncologie Nr. 5, pp. 29-31
jul 2016, jr. 19
Beroepsuitoefening

PALLIATIEVE ZORG EN DOT’S: NOG 2 JAAR WACHTEN OP EEN OPLOSSING Financiering blijft bottleneck

De al jaren bestaande problematiek rond palliatieve zorg en DOT’s wordt niet voor 2018 opgelost. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven tot dan nodig te hebben om tot een structurele oplossing te komen. Dat is betreurenswaardig, vinden degenen die namens de NVMO en de NIV betrokken waren bij het overleg over een tussenoplossing. Maar aan de andere kant: er is nu wel ruimte voor het ontwikkelen van een goede definitieve oplossing.

Marjolijn Verstegen: ‘Je mag het klinisch traject en palliatief traject niet naast elkaar laten lopen’

Referentie

  1. Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen: resultaten 2015. IKNL en Palliactief, oktober 2015

Meer informatie: 

Ga voor meer informatie over DOT in de medische oncologie naar www.nvmo.org/dot.

Beroepsuitoefening

PALLIATIEVE ZORG EN DOT’S: NOG 2 JAAR WACHTEN OP EEN OPLOSSING Financiering blijft bottleneck

De al jaren bestaande problematiek rond palliatieve zorg en DOT’s wordt niet voor 2018 opgelost. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven tot dan nodig te hebben om tot een structurele oplossing te komen. Dat is betreurenswaardig, vinden degenen die namens de NVMO en de NIV betrokken waren bij het overleg over een tussenoplossing. Maar aan de andere kant: er is nu wel ruimte voor het ontwikkelen van een goede definitieve oplossing.

Marjolijn Verstegen: ‘Je mag het klinisch traject en palliatief traject niet naast elkaar laten lopen’

Referentie

  1. Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen: resultaten 2015. IKNL en Palliactief, oktober 2015

Meer informatie: 

Ga voor meer informatie over DOT in de medische oncologie naar www.nvmo.org/dot.

Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
1 juli 2016
E-pubdatum
4 juli 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
1 juli 2016
E-pubdatum
4 juli 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763