Medische Oncologie
Jaargang 19

Nummer 5, juli 2016

In dit nummer

Voorwoord
Hete hangijzers p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
VWS en het dossier dure geneesmiddelen pp. 15-17
Redactie, Ministerie van VWS
Beroepsuitoefening
Financiering blijft bottleneck pp. 29-31
Frank van Wijck

Nummer 5, juli 2016

In dit nummer

Voorwoord
Hete hangijzers p. 4
Jan Willem de Groot
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Maatschappij
VWS en het dossier dure geneesmiddelen pp. 15-17
Redactie, Ministerie van VWS
Beroepsuitoefening
Financiering blijft bottleneck pp. 29-31
Frank van Wijck