Medische Oncologie
Jaargang 19

Nummer 2, april 2016

In dit nummer

Voorwoord
Verzuiling of ontzuiling p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Opleiding
Doelgericht opleiden pp. 14-17
Frank van Wijck
Wetenschap
De casus olaparib pp. 28-30
Marten Dooper

Nummer 2, april 2016

In dit nummer

Voorwoord
Verzuiling of ontzuiling p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Opleiding
Doelgericht opleiden pp. 14-17
Frank van Wijck
Wetenschap
De casus olaparib pp. 28-30
Marten Dooper