Medische Oncologie
Jaargang 18

Nummer 9, december 2015

In dit nummer

Voorwoord
The circle of life p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-9
Redactie
BOM Beleidsdocument
Commissie BOM: het A-merk van de NVMO pp. 16-20
Marten Dooper
Wetenschap
Opzetten landelijke data- en biobank pp. 37-39
Robbert van der Voort
Kwaliteit
Leren van variatie pp. 44-46
Pieter van Megchelen

Nummer 9, december 2015

In dit nummer

Voorwoord
The circle of life p. 4
Franchette van den Berkmortel
Vereniging
Nieuws NVMO pp. 5-9
Redactie
BOM Beleidsdocument
Commissie BOM: het A-merk van de NVMO pp. 16-20
Marten Dooper
Wetenschap
Opzetten landelijke data- en biobank pp. 37-39
Robbert van der Voort
Kwaliteit
Leren van variatie pp. 44-46
Pieter van Megchelen