Opinie

Nivolumab in ‘de sluis’

Afgelopen juni werden op de 2015 ASCO Annual Meeting resultaten van de CheckMate 017-studie gepresenteerd: docetaxel versus nivolumab als tweedelijns behandeling voor plaveiselcelcarcinoom
van de long. De studie liet een significante verlenging van de overleving zien. De studieresultaten werden parallel aan de presentatie in Chicago gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Daarna ging het snel: nivolumab is inmiddels door de EMA geregistreerd voor tweedelijns behandeling van plaveiselcelcarcinoom van de long en heeft een positief advies gekregen van zowel de NVMO-commissie BOM als NVALT. 

Opinie

Nivolumab in ‘de sluis’

Afgelopen juni werden op de 2015 ASCO Annual Meeting resultaten van de CheckMate 017-studie gepresenteerd: docetaxel versus nivolumab als tweedelijns behandeling voor plaveiselcelcarcinoom
van de long. De studie liet een significante verlenging van de overleving zien. De studieresultaten werden parallel aan de presentatie in Chicago gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Daarna ging het snel: nivolumab is inmiddels door de EMA geregistreerd voor tweedelijns behandeling van plaveiselcelcarcinoom van de long en heeft een positief advies gekregen van zowel de NVMO-commissie BOM als NVALT. 

Over dit artikel
Auteurs
Anne-Marie Dingemans, Joachim Aerts
Over de auteurs

Dr. Anne-Marie Dingemans, longarts, Maastricht UMC+,
Prof. dr. Joachim Aerts, longarts, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

E-pubdatum
5 november 2015
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteurs
Anne-Marie Dingemans, Joachim Aerts
Over de auteurs

Dr. Anne-Marie Dingemans, longarts, Maastricht UMC+,
Prof. dr. Joachim Aerts, longarts, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

E-pubdatum
5 november 2015
ISSN online
2405-4763