Medische Oncologie
Jaargang 18

Nummer 6, oktober 2015

In dit nummer

Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
Darwin in de oncologie pp. 12-17
Marten Dooper
Richtlijn
Modulair updaten van richtlijnen pp. 31-33
Jan Hein van Dierendonck
Promotie
MRI bij prostaatcarcinoom pp. 52-54
Jan Hein van Dierendonck
Opinie
Verantwoordelijk p. 61
Hans Sijbesma