Medische Oncologie Nummer 5, pp. 47-49
jul 2015, jaargang 18
Medische Oncologie Nr. 5, pp. 47-49
jul 2015, jr. 18
Promotie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van TKI's onder de loep ‘Maak bij behandeling met TKI een ECG’

In haar proefschrift beschrijft Jacqueline Kloth diverse farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van tyrosinekinase-inhibitors (TKI’s), met name sunitinib. Haar promotieonderzoek heeft onder meer het inzicht opgeleverd dat doseren van sunitinib op basis van bloedspiegels goed mogelijk is, dat TKI’s de QTc-tijd verlengen en dat een toename van het erytrocytenvolume tijdens een behandeling met sunitinib een gunstig teken is voor de overleving van niercelcarcinoompatiënten.

Jacqueline Kloth: ‘We concluderen dat TKI’s, en met name vemurafenib, de QTc-tijd significant verlengen.’
Promotie

Farmacokinetiek en farmacodynamiek van TKI's onder de loep ‘Maak bij behandeling met TKI een ECG’

In haar proefschrift beschrijft Jacqueline Kloth diverse farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van tyrosinekinase-inhibitors (TKI’s), met name sunitinib. Haar promotieonderzoek heeft onder meer het inzicht opgeleverd dat doseren van sunitinib op basis van bloedspiegels goed mogelijk is, dat TKI’s de QTc-tijd verlengen en dat een toename van het erytrocytenvolume tijdens een behandeling met sunitinib een gunstig teken is voor de overleving van niercelcarcinoompatiënten.

Jacqueline Kloth: ‘We concluderen dat TKI’s, en met name vemurafenib, de QTc-tijd significant verlengen.’
Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 juli 2015
E-pubdatum
6 juli 2015
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

Printdatum
3 juli 2015
E-pubdatum
6 juli 2015
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763