Medische Oncologie Nummer 8, pp. 53-57
dec 2014, jaargang 17
Medische Oncologie Nr. 8, pp. 53-57
dec 2014, jr. 17
BOM

Cetuximab versus bevacizumab voor eerstelijns behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd RAS-wildtype CRC leidt FOLFIRI met cetuximab niet tot een hogere radio­logische responskans dan FOLFIRI met bevacizumab (62 versus 58 procent; OR: 1,18; 95% BI: 0,85-1,64; P = 0,18). De discrepantie tussen de uitkomsten van beide secundaire eindpunten PFS en OS is onbegrepen en behoeft bevestiging vanuit de nog te publiceren resultaten van CALGB/SWOG 80405-studie. Op basis van deze uitkomst is er voor de Nederlandse situatie géén reden om cetuximab in plaats van bevacizumab toe te voegen aan eerstelijns FOLFIRI-chemotherapie voor patiënten met een gemetastaseerd RAS-wildtype CRC, tenzij er een contra-indicatie bestaat voor het gebruik van bevacizumab.

Referenties

 1. Tjan-Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO-commissie BOM. Cetuximab voor eerstelijns behandeling gemetastaseerd en/of irresectabel colorectaal carcinoom zonder KRAS-genmutatie (KRASwt). Med Oncol 2011;14(5):29-35.
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Panitumumab toegevoegd aan eerstelijns of tweedelijns combinatiechemotherapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(4):27-31.
 3. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Herbeoordeling met nieuwe PASKWIL-criteria van de plaats van bevacizumab in de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(3):31-37.
 4. Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom (versie 3). Landelijke Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren, 16 april 2014.
 5. Vale CL, Tierney JF, Fisher D, et al. Does anti-EGFR therapy improve outcome in advanced colorectal cancer? A systematic review and meta-analysis. Cancer Treat Rev 2012;38(6):618-25.
 6. Price TJ, Peeters M, Kim TW et al. Panitumumab versus cetuximab in patients with chemotherapy-refractory wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer (ASPECCT): a randomised, multicentre, open-label, non-inferiority phase 3 study. Lancet Oncol 2014;15(6):569-79.
 7. De Roock W, Claes B, Bernasconi D, et al. Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective consortium analysis. Lancet Oncol 2010;11(8):753-62.
 8. Douillard JY, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369(11):1023-34.
 9. Heinemann V, von Weikersthal LF, Decker T, et al. FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer (FIRE-3): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2014;15(10):1065-75.
 10. 1Venook A, Niedzwiecki D, Lenz HJ, et al. CALGB/SWOG 80405: phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). J Clin Oncol 2014;32:5s(suppl; abstr LBA3).
BOM

Cetuximab versus bevacizumab voor eerstelijns behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd RAS-wildtype CRC leidt FOLFIRI met cetuximab niet tot een hogere radio­logische responskans dan FOLFIRI met bevacizumab (62 versus 58 procent; OR: 1,18; 95% BI: 0,85-1,64; P = 0,18). De discrepantie tussen de uitkomsten van beide secundaire eindpunten PFS en OS is onbegrepen en behoeft bevestiging vanuit de nog te publiceren resultaten van CALGB/SWOG 80405-studie. Op basis van deze uitkomst is er voor de Nederlandse situatie géén reden om cetuximab in plaats van bevacizumab toe te voegen aan eerstelijns FOLFIRI-chemotherapie voor patiënten met een gemetastaseerd RAS-wildtype CRC, tenzij er een contra-indicatie bestaat voor het gebruik van bevacizumab.

Referenties

 1. Tjan-Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO-commissie BOM. Cetuximab voor eerstelijns behandeling gemetastaseerd en/of irresectabel colorectaal carcinoom zonder KRAS-genmutatie (KRASwt). Med Oncol 2011;14(5):29-35.
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Panitumumab toegevoegd aan eerstelijns of tweedelijns combinatiechemotherapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(4):27-31.
 3. Kerst JM, Eskens FALM, Gelderblom AJ, et al; NVMO-commissie BOM. Herbeoordeling met nieuwe PASKWIL-criteria van de plaats van bevacizumab in de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Med Oncol 2012;15(3):31-37.
 4. Landelijke richtlijn Colorectaal carcinoom (versie 3). Landelijke Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren, 16 april 2014.
 5. Vale CL, Tierney JF, Fisher D, et al. Does anti-EGFR therapy improve outcome in advanced colorectal cancer? A systematic review and meta-analysis. Cancer Treat Rev 2012;38(6):618-25.
 6. Price TJ, Peeters M, Kim TW et al. Panitumumab versus cetuximab in patients with chemotherapy-refractory wild-type KRAS exon 2 metastatic colorectal cancer (ASPECCT): a randomised, multicentre, open-label, non-inferiority phase 3 study. Lancet Oncol 2014;15(6):569-79.
 7. De Roock W, Claes B, Bernasconi D, et al. Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective consortium analysis. Lancet Oncol 2010;11(8):753-62.
 8. Douillard JY, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369(11):1023-34.
 9. Heinemann V, von Weikersthal LF, Decker T, et al. FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment for patients with metastatic colorectal cancer (FIRE-3): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2014;15(10):1065-75.
 10. 1Venook A, Niedzwiecki D, Lenz HJ, et al. CALGB/SWOG 80405: phase III trial of irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) or oxaliplatin/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) with bevacizumab (BV) or cetuximab (CET) for patients (pts) with KRAS wild-type (wt) untreated metastatic adenocarcinoma of the colon or rectum (MCRC). J Clin Oncol 2014;32:5s(suppl; abstr LBA3).
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763