Medische Oncologie Nummer 7, pp. 24-26
nov 2014, jaargang 17
Medische Oncologie Nr. 7, pp. 24-26
nov 2014, jr. 17
Richtlijn

CHAARTED-STUDIE NOOPT TOT AANPASSING BEHANDELBELEID Nog dit jaar update van de richtlijn prostaatcarcinoom

Toevoegen van docetaxel aan hormoontherapie bij gemetastaseerd (hormoongevoelig) prostaatcarcinoom verlengt de mediane overleving met meer dan één jaar. De overtuigende data van de CHAARTED-studie  rechtvaardigen volgens DUOS-voorzitter prof. dr. Ronald de Wit een snelle aanpassing van de Nederlandse behandelprotocollen.

Het plan is nu dat er nog dit jaar een update van de Nederlandse richtlijn komt, waarin ADT plus docetaxel een plaats krijgt
Richtlijn

CHAARTED-STUDIE NOOPT TOT AANPASSING BEHANDELBELEID Nog dit jaar update van de richtlijn prostaatcarcinoom

Toevoegen van docetaxel aan hormoontherapie bij gemetastaseerd (hormoongevoelig) prostaatcarcinoom verlengt de mediane overleving met meer dan één jaar. De overtuigende data van de CHAARTED-studie  rechtvaardigen volgens DUOS-voorzitter prof. dr. Ronald de Wit een snelle aanpassing van de Nederlandse behandelprotocollen.

Het plan is nu dat er nog dit jaar een update van de Nederlandse richtlijn komt, waarin ADT plus docetaxel een plaats krijgt
Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
7 november 2014
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Dr. Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
7 november 2014
ISSN online
2405-4763