Medische Oncologie
Jaargang 17

Nummer 2, april 2014

In dit nummer

Vereniging
Nieuws NVMO p. 5
Redactie
Wetenschap
HIPEC nog niet uitontwikkeld pp. 25-27
Marten Dooper
Kwaliteit
Kwaliteitsdocument voor neuro-oncologie pp. 35-37
Jan Hein van Dierendonck
Promotie
Hoe meten we de kwaliteit? pp. 53-55
Pieter van Megchelen