Richtlijn

Nieuwe en aanstaande landelijke richtlijnen

Oncologische richtlijnen.

Meer informatie?
Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op de website Oncoline (www.oncoline.nl) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen via www.oncoline.nl/english. De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met het IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is verkrijgbaar bij IKNL-medewerker L.M. (Mirte) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 030 – 230 55 30.

Richtlijn

Nieuwe en aanstaande landelijke richtlijnen

Oncologische richtlijnen.

Meer informatie?
Reeds gepubliceerde oncologische richtlijnen zijn te raadplegen op de website Oncoline (www.oncoline.nl) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Diverse richtlijnen zijn in het Engels vertaald en te raadplegen via www.oncoline.nl/english. De gegevens over de in dit overzicht vermelde richtlijnen zijn opgesteld in overleg met het IKNL. Meer informatie over deze richtlijnen is verkrijgbaar bij IKNL-medewerker L.M. (Mirte) Tilma via m.tilma@iknl.nl en tel. 030 – 230 55 30.

Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
14 juli 2013
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Redactie
Printdatum
14 juli 2013
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763