Medische Oncologie
Jaargang 16

Nummer 3, juli 2013

In dit nummer

Wetenschap
Maatwerk met mp-MRI pp. 13-15
Marten Dooper
Wetenschap
Prostatectomie met joysticks pp. 19-21
Jan Hein van Dierendonck

Nummer 3, juli 2013

In dit nummer

Wetenschap
Maatwerk met mp-MRI pp. 13-15
Marten Dooper
Wetenschap
Prostatectomie met joysticks pp. 19-21
Jan Hein van Dierendonck