Medische Oncologie Nummer 6, p. 21, 23
dec 2012, jaargang 15
Medische Oncologie Nr. 6, p. 21, 23
dec 2012, jr. 15
Richtlijn

Centralisatie biedt de mogelijkheid om centrale database aan te leggen Herziening richtlijn Melanoom

Afgelopen zomer stemden alle betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties in met de herziene richtlijn evidence-based Melanoom. Voor de internist-oncoloog zijn in de dagelijkse praktijk hierin vooral de aanbevelingen ten aanzien van de medicamenteuze therapie bij gemetastaseerd melanoom van belang. De NVMO stelde – eveneens afgelopen zomer – een lijst op met Nederlandse centra die deze behandeling in de toekomst zullen gaan uitvoeren.

Richtlijn

Centralisatie biedt de mogelijkheid om centrale database aan te leggen Herziening richtlijn Melanoom

Afgelopen zomer stemden alle betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties in met de herziene richtlijn evidence-based Melanoom. Voor de internist-oncoloog zijn in de dagelijkse praktijk hierin vooral de aanbevelingen ten aanzien van de medicamenteuze therapie bij gemetastaseerd melanoom van belang. De NVMO stelde – eveneens afgelopen zomer – een lijst op met Nederlandse centra die deze behandeling in de toekomst zullen gaan uitvoeren.

Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 december 2012
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Marten Dooper
Over de auteur

Marten Dooper, wetenschapsjournalist

E-pubdatum
20 december 2012
ISSN online
2405-4763