Medische Oncologie Nummer 2, pp. 31-33
mei 2012, jaargang 15
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 31-33
mei 2012, jr. 15
Promotie

‘Gedurende de studieperiode was een verbeterende trend zichtbaar’ Grote variatie in diagnostiek en behandeling colorectaalcarcinoom

Niet alle Nederlandse ziekenhuizen volgen op adequate wijze de richtlijn voor colorectaalcarcinoom. Dit constateert M.A.G. Elferink op basis van haar promotieonderzoek. Onder meer de nauwkeurigheid van de lymfeklierevaluatie en de toepassing van behandelstrategieën laten grote variatie tussen ziekenhuizen zien.

Promotie

‘Gedurende de studieperiode was een verbeterende trend zichtbaar’ Grote variatie in diagnostiek en behandeling colorectaalcarcinoom

Niet alle Nederlandse ziekenhuizen volgen op adequate wijze de richtlijn voor colorectaalcarcinoom. Dit constateert M.A.G. Elferink op basis van haar promotieonderzoek. Onder meer de nauwkeurigheid van de lymfeklierevaluatie en de toepassing van behandelstrategieën laten grote variatie tussen ziekenhuizen zien.

Over dit artikel
Auteur
Daniël Dresden
Over de auteur

Daniël Dresden, arts en wetenschapsjournalist

Printdatum
5 mei 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
Daniël Dresden
Over de auteur

Daniël Dresden, arts en wetenschapsjournalist

Printdatum
5 mei 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763