Medische Oncologie Nummer 2, pp. 19-21
mei 2012, jaargang 15
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 19-21
mei 2012, jr. 15
BOM

FOLFIRINOX bij het gemetastaseerd pancreascarcinoom

Lees online

Bij fitte patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom is combinatiechemotherapie met FOLFIRINOX, in vergelijking met gemcitabinemonotherapie, een effectieve eerstelijns behandeling met een aangetoonde overlevingswinst van ruim 4 maanden (HR: 0,57; 95% CI: 0,45-0,73; P < 0,001) en hanteerbare toxiciteit.

Referentie

  1. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817-25.
BOM

FOLFIRINOX bij het gemetastaseerd pancreascarcinoom

Lees online

Bij fitte patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom is combinatiechemotherapie met FOLFIRINOX, in vergelijking met gemcitabinemonotherapie, een effectieve eerstelijns behandeling met een aangetoonde overlevingswinst van ruim 4 maanden (HR: 0,57; 95% CI: 0,45-0,73; P < 0,001) en hanteerbare toxiciteit.

Referentie

  1. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817-25.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
5 mei 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
5 mei 2012
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763